เกี่ยวกับเสียง >> ความแตกต่างระหว่าง NRC และ STC
About noise
เกี่ยวกับเสียง

ความแตกต่างของ NRC และ STC

เคยสงสัยหรือสับสนกันบ้างแล้วใช่มั๊ยคะ เมื่อต้องเลือกวัสดุเพื่อลดเสียงรบกวน หรือเพื่อลดเสียงก้องและเสียงสะท้อน ระหว่างค่า NRC และ STC มีความแตกต่างกันอย่างไร และควรพิจารณาใช้ค่าไหนดีเมื่อต้องเลือกใช้วัสดุนั้น วันนี้เรามีคำแนะนำแบบฟังแล้วเข้าใจง่าย มาเล่าสู่กันฟังค่ะ

 

NRC: Noise Reduction Coefficient

คือ “ค่าสัมประสิทธ์การลดเสียง” หรือเรทติ้งที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 หมายถึงหากวัสดุนั้นมีค่า NRC เข้าใกล้ศูนย์ก็แสดงว่ามีคุณสมบัติในการซับเสียงต่ำ แต่หากมีค่าเข้าใกล้หนึ่งก็จะมีคุณสมบัติในการซับเสียงได้สูงนั่นเอง

 

STC: Sound Transmission Class

คือ “ค่าการส่งผ่านของเสียง” หรือคลาสของวัสดุที่มีคุณสมบัติต้านทานการส่งผ่านของเสียงจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง อาจเรียกว่าเป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการบล็อคเสียงของวัสดุจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่ง

การเลือกวัสดุด้วยค่า NRC

ค่า NRC ที่ใกล้หรือเท่ากับ 1 เป็นค่าที่บอกว่าวัสดุนั้นสามารถดูดซับพลังงานเสียงได้ดี ตัวอย่างเช่น วัสดุที่มีค่า NRC 0.90 จะช่วยลดพลังงานเสียง (ดูดซับเสียง) ได้ดีกว่าวัสดุที่มีค่า NRC 0.60 เป็นต้น เพราะฉะนั้นหากเราต้องการลดเสียงหรือลดพลังงานเสียงด้วยวิธีการดูดซับเสียง (Sound Absorption) ก็ควรเลือกวัสดุที่มีค่า NRC เท่ากับ 1 หรือใกล้เคียงค่ะ

การเลือกวัสดุด้วยค่า STC

หากวัตถุประสงค์ของเราคือการ “กันเสียง” (Soundproofing) เราควรพิจารณาค่า STC ค่ะ ซึ่งหากมีค่ามากแสดงว่ากันเสียงได้ดีกว่าค่าน้อย เช่น ผนังกันเสียง STC70 จะสามารถกันเสียงได้ดีกว่าผนังกันเสียง STC50 ย้ำอีกครั้งว่า STC เป็น “คลาส” (Class) ไม่ใช่เดซิเบล เพราะฉะนั้น STC70 จึงไม่ได้หมายความว่าจะลดเสียงลงได้ 70 dB นะคะ

สรุป

STC ใช้พิจารณาเมื่อเราต้องเลือกใช้ ผนังกันเสียง ห้องกันเสียง กำแพงกันเสียง ตู้เก็บเสียง ม่านกันเสียง

NRC ใช้พิจารณาเมื่อเราต้องการเลือกวัสดุดูดซับเสียงใน พื้นที่หรือห้องที่มีเสียงก้อง เสียงสะท้อน