เกี่ยวกับเสียง >> เสียงและการรบกวนการพูดคุย
About noise
เกี่ยวกับเสียง

เสียงและการรบกวนการพูดคุย

ปัญหามลภาวะทางเสียงอาจไม่ได้แค่กระทบต่อสุขภาพกายหรือทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน แต่ยังกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันด้วยก็คือเสียงรบกวนที่กระทบต่อการพูดคุย (Speech Interference) ผลกระทบจากเสียงรบกวนทำให้การพูดเกิดความเข้าใจผิดได้ การติดต่อสื่อสารพูดคุยกันภายในอาคาร อาจได้รับผลการสะท้อนของเสียงตามลักษณะเฉพาะของแต่ละห้อง ซึ่งการสะท้อนของเสียงมากกว่า 1 วินาที จะทำให้การแยกแยะคำพูดและทำให้การรับรู้คำพูดเป็นไปได้ยากขึ้นส่งผลให้เกิดความเครียดและลดระดับความสนใจในการสนทนาลง นอกจากนี้เสียงรบกวนการพูดอาจรวมถึงสัญญาณเสียงอื่นๆ เช่น การจราจร เสียงระบบกระจายอากาศภายในอาคาร สัญญาณเตือนต่างๆ เป็นต้น

ระดับเสียงรบกวน (Noise Rating)

จากตำรา “Springer Handbook of Acoustics” กล่าวว่าระดับเสียงรบกวนที่มีระดับเสียงพื้นฐานคงที่สามารถแบ่งตามมาตรฐาน ASHRAE: American Society of Hearing, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers ได้ 2 รูปแบบคือ NCB (Balanced Noise Criterion) และ RC (Room Criterion) โดยที่ NCB คือค่าระดับเสียงที่อัพเดทมาจากค่า NC (Noise Criterion) เพิ่มเติมที่การลงระดับเสียงลึกไปถึงช่วงความถี่ 16 Hz และ 31.5 Hz ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างค่า NCB และค่า RC ก็คือ ค่า NCB จะครอบคลุมลงไปถึงระดับคลื่นความถี่ต่ำ (low-frequency noise) ที่เกิดจากระบบทำความเย็นและกระจายอากาศในอาคาร (HVAC system) โดยระดับเสียงพื้นฐานสำหรับพื้นที่ทั่วไป แสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้

Speech Interference Level (SIL)

ระดับการรบกวนต่อการพูดคุย (Speech Interference Level: SIL) ได้ถูกทำการศึกษาและประเมินหาค่าระดับการรบกวนที่จัดทำขึ้นโดย American Standard for Rating Noise with Respect to Speech Interference ด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของระดับเสียงในแต่ละความถี่ประกอบด้วย 500 Hz 1,000 Hz 2,000 Hz และ 4,000 Hz ยกตัวอย่างเช่น หาก SIL เท่ากับ 40 dB ผู้สนทนาสามารถสื่อสารกันได้ด้วยการใช้ระดับเสียงปกติไกลถึงระยะ 8 เมตร โดยในตำรา Handbook of Environmental Acoustics ของ James P. Cowan ได้อธิยายถึงระดับ SIL ซึ่งมีผลกระทบต่อการพูดคุยสื่อสารทางโทรศัพท์ ดังตารางด้านล่างนี้

ระดับการรบกวนการสื่อสาร (SIL in dB) ความรู้สึกขณะสื่อสาร
ต่ำกว่า 60 เป็นที่น่าพอใจ (satisfactory)
60-75 ยากลำบาก (difficult)
76-85 ยากลำบากมาก (very difficult)
มากกว่า 85 เป็นไปไม่ได้ (impossible)

ที่มา: Handbook of Environmental Acoustics by James P. Cowan. 1994

ประเภทของพื้นที่ การใช้งาน NC ความดังเสียงไม่เกิน
พื้นที่ไวต่อการได้ยินเสียง ห้องอ่านข่าว สตูดิโอ 15-20 25 dBA
พื้นที่ต้องการความเงียบพิเศษ ศาสนสถาน ห้องชมภาพยนตร์ 20-25 30 dBA
พื้นที่ที่ต้องการความเงียบ ห้องประชุม ห้องผู้บริหาร 25-30 35 dBA
พื้นที่ใช้สอยส่วนบุคคล ออฟฟิศ ที่พักอาศัย โรงแรม 30-35 40 dBA
พื้นที่ใช้สอยสาธารณะ ภัตตาคาร ร้านกาแฟ คลีนิค 35-40 45 dBA
พื้นที่ให้บริการขนาดใหญ่ พื้นที่จัดแสดงคอนเสิร์ต นิทรรศการ 40-45 50 dBA

ที่มา: ตำรา Springer Handbook of Acoustics. 2007.