ความรู้ >> งานตอบแทนสังคมร่วมกับ ส.อ.ป.
KNOWLEDGE
ความรู้

จัดอบรมเรื่องเสียงร่วมกับ ส.อ.ป.

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ทาง NTi ได้รับเกียรติจาก “สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)” โดย รศ.สราวุธ สุธรรมาสา นายกสมาคม ให้ดำเนินกิจกรรมวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดอบรมให้ความรู้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ “Industrial Noise Characterization and Prevention for Professional Jor Por: Principle and Practice with Case Studies” หรือมีชื่อในภาษาไทยว่า “การชี้บ่งและแนวทางการป้องกันเสียงในอุตสาหกรรม สำหรับ จป.มืออาชีพ: หลักการและแนวปฏิบัติพร้อมกรณีศึกษา”  

 

โดยกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ได้ถูกจัดขึ้น ณ ห้องประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งปรากฏว่าภายหลังการเปิดจองที่นั่งผ่านสื่อออนไลน์เพียงไม่นาน มีจำนวนผู้สมัครหลักสูตรนี้มากกว่า 100 คน มีทั้งนักวิชาการ นักสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน อาจารย์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญในงานวิชาชีพต่างๆ ทาง NTi ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ รวมถึงคณะผู้ดำเนินงาน ที่ช่วยผลักดันโครงการที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ให้เกิดขึ้น และหวังว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้จะมีเข้ามาอีก สำหรับผู้ที่สมัครไม่ทันหรือพลาดข่าวสารจากกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ก็สามารถติดตามข่าวสารของ NTi ได้เป็นระยะ