ความรู้ >> น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเมื่อรับมลพิษทางเสียง
KNOWLEDGE
ความรู้

น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเมื่อรับมลพิษทางเสียง

ข่าวสารเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) และมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ (Leister University) ประเทศอังกฤษ มีรายงานการศึกษา (The Journal Environmental Research) พบว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างโรคอ้วนและการสัมผัสเสียงดังของยานพาหนะบนถนนสะสมกันเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น ผู้รับเสียงที่ติดกับถนนมอเตอร์เวย์หรือถนนที่มีการจราจรคับคั่ง ประชากรเหล่านี้จะมีรอบเอวและดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในรายงานได้กล่าวถึงว่าเสียงจากระบบการเดินทางเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศยุโรป และมีประชากรผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าวมากกว่า 100 ล้านคน ซึ่งสัมผัสระดับเสียงสูงกว่า 55 dBA (เกณฑ์ที่ต้องเริ่มเฝ้าระวังการได้ยิน กำหนดโดยสหภาพยุโรปหรือ EU)

หากสนใจในรายละเอียดฉบับเต็ม สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่

Journal Reference:

Yutong Cai, Wilma L. Zijlema, Elin Pettersen Sørgjerd, Dany Doiron, Kees de Hoogh, Susan Hodgson, Bruce Wolffenbuttel, John Gulliver, Anna L. Hansell, Mark Nieuwenhuijsen, Kazem Rahimi, Kirsti Kvaløy. Impact of road traffic noise on obesity measures: observational study of three European cohorts. Environmental Research, 2020; 110013 DOI: 10.1016/j.envres.2020.110013