ความรู้ >> มลพิษทางเสียงมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
KNOWLEDGE
ความรู้

มลพิษทางเสียงมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ในปัจจุบันมลพิษทางเสียงส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องปฏิบัติงานกับเสียงดังรบกวนต่อเนื่องยาวนานตลอดระยะเวลาในการทำงาน ซึ่งมลพิษทางเสียงไม่เพียงก่อให้เกิดความหงุดหงิดรำคาญ แต่ยังสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น รบกวนการทำงาน ไม่มีสมาธิ เป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และประสิทธิภาพในการทำงานลดลง นอกจากนี้ มลพิษทางเสียงยังส่งผลต่อสุขภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ทำให้สูญเสียการได้ยินอย่างช้า ๆ หรือ ภาวะประสาทหูเสื่อม

ผลกระทบจากเสียงต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ส่วนใหญ่จะพบได้กับคนงาน การได้ยินเสียงที่ดังมากเกินไป จะทำให้เราเกิดความรำคาญ รู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจ เกิดความเครียด ขาดสมาธิ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และหากเสียงนั้นดังช่วงกลางคืนจะไปรบกวนการนอนหลับ อาการเหล่านี้นานไปจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง อาจก่อให้เกิดอาการป่วยทางกาย เช่น โรคกระเพาะ ภาวะความดันโลหิตสูง และหากได้ยินเสียงดังเกินกว่ากำหนดนานเกินไป อาจทำให้เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน

มลพิษทางเสียง จัดเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและต้องหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข หรือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือแม้กระทั่งประสิทธิภาพในการทำงานก็เช่นเดียวกัน บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด เป็นบริษัทมืออาชีพในการแก้ไขปัญหาด้านเสียงรบกวน โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสียงสิ่งแวดล้อม ที่มีเครื่องมืออันทันสมัยและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้านเสียงรบกวนให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางเสียงมายาวนานและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่มาใช้บริการ เรายินดีให้คำแนะนำพร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง เพื่อให้ระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ร่วมกันได้และไม่เกินค่าที่กฎหมายกำหนด

 สงวนลิขสิทธิ์ 2565  โดย บจก.นิวเทค อินซูเลชั่น