ความรู้ >> ปัญหาเสียงทะลุออกนอกห้องประชุม (Privacy Speech)
KNOWLEDGE
ความรู้

ปัญหาเสียงทะลุออกนอกห้องประชุม หรือปัญหา Privacy Speech

ปัญหาเสียงทะลุออกนอกห้องประชุม สาเหตุของปัญหานี้มาจากการเดินทางของเสียงที่ทะลุผนังห้อง ไม่ว่าจะเป็นกระจก ยิปซั่ม หรือผนังเบาในรูปแบบอื่นๆ ที่วัสดุมีค่าการลดทอนเสียงต่ำ รวมถึงทะลุผ่านฝ้าออกมาด้วย เนื่องจากเสียงเดินทางเป็นทรงกลม ซึ่ง แนวทางแก้ปัญหาเสียงทะลุออกนอกห้องประชุม เราจะทำที่ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. ผนัง - ควรมีค่าเรทติ้ง STC30 ขึ้นไป 2. ประตู – ต้องเป็นประตูกันเสียง 3. ฝ้า – ต้องเป็นฝ้ากันเสียง เป็นต้น”

ห้องการบุคคล ห้องผู้บริหาร หรือแม้แต่ห้องประชุมของบริษัท ล้วนสร้างความหนักอกหนักใจให้แก่ผู้ที่มีปัญหาเสียงออกนอกห้องเหล่านั้นขณะที่มีการคุยเรื่องสำคัญหรือเรื่องที่เป็นความลับกัน ถ้ามองให้ดีปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เนื่องจากเนื้อหาการสนทนาบางส่วนอาจเป็นความลับทางการค้า เป็นเรื่องเฉพาะฝ่ายบริหารของบริษัท หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบุคคลที่พนักงงานทั่วไปไม่ควรได้ยิน ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ซึ่งเราเรียกปัญหานี้รวมๆว่า ปัญหา Privacy Speech และแบ่งได้ 5 ระดับตามมาตรฐาน ASTM E2638-10 ดังนี้

1. Minimal Speech Privacy (SPC70) – ได้ยินและค่อนข้างเข้าใจเสียงสนทนา

2. Standard Speech Privacy (SPC75) - ได้ยินแต่เข้าใจแบบไม่ปะติดปะต่อ

 

3. Standard Speech Security (SPC80) - ได้ยินเบามากและได้ยินเป็นคำๆเท่านั้น

4. High Speech Security (SPC85) - ไม่ได้ยินแต่รู้ว่ามีคนใช้ห้อง

5. Very High Speech Security (SPC90) - ไม่ทราบเลยว่ามีการใช้ห้อง

ปัญหา Privacy Speech ส่วนใหญ่มักเกิดกับพื้นที่ที่ไม่ได้ตั้งใจทำห้องกันเสียงหรือ Soundproof ตั้งแต่เริ่มสร้างห้อง เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหา โดยเฉพาะพื้นที่เช่าที่มีลักษณะเป็น open area ที่โทรมาปรึกษาที่ NTi ค่อนข้างเยอะ ซึ่งสาเหตุของปัญหานี้มาจากการเดินทางของเสียงที่ทะลุผนังห้อง ไม่ว่าจะเป็นกระจก ยิปซั่ม หรือผนังเบาในรูปแบบอื่นๆ ที่วัสดุมีค่าการลดทอนเสียงต่ำ รวมถึงทะลุผ่านฝ้าออกมาด้วย เนื่องจากเสียงเดินทางเป็นทรงกลม

แนวทางแก้ปัญหาจะทำที่ 3 ส่วนหลัก

1. ผนัง - ควรมีค่าเรทติ้ง STC30 ขึ้นไป (อย่างน้อย) ถ้าจะเป็นกระจกก็ต้องกระจกกันเสียง

 2. ประตู - ต้องใช้เป็นประตูกันเสียง ไม่ว่าจะแบบทึบหรือแบบกระจกใส STC45 หรือมากกว่า

 3. ฝ้า - ต้องเป็นฝ้ากันเสียงซึ่งจะมีน้ำหนักมากกว่าฝ้าปกติทั่วไป หรือไปทำ treatment เหนือฝ้า