ความรู้ >> รู้จัก Airborne Noise และ Structure Borne Noise
KNOWLEDGE
ความรู้

รู้จัก Airborne Noise และ Structure Borne Noise

“มารู้จัก Airborne Noise และ Structure-Borne Noise โดย Airborne Noise จะมีความถี่เสียงตั้งแต่ 50 Hz ขึ้นไป ซึ่งเป็นความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยินได้ ได้แก่ เสียงการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เสียงดังจากพัดลมหรือโบลเวอร์ เสียงดังจากเครื่องบดย่อยวัตถุดิบ เสียงระบบบำบัดมลพิษ แต่ Structure-Borne Noise จะอยู่ในช่วงความถี่ต่ำกว่า 50 Hz ลงไป โดยมนุษย์จะรับรู้ได้ในความรู้สึกสั่นสะเทือน ได้แก่ เสียงของ Cooling Towers เสียงเครื่องกะเทาะเปลือกไม้ (Debarking) เสียงคอมเพรสเซอร์บางรุ่น เป็นต้น”

  มนุษย์รับรู้เกี่ยวกับเสียงอยู่ 2 ทางใหญ่ ๆ

1. ผ่านทางหู

- โดยการรับระดับความดันเสียงเข้าทางหูโดยตรง เรียกว่า Airborne Noise

2. ผ่านทางกล้ามเนื้อและกระดูก

- โดยการรับรู้ในรูปแบบของความสั่นสะเทือนผ่านโครงสร้างเรียกว่า Structure-Borne Noise

  Airborne Noise จะมีความถี่เสียงตั้งแต่ 50 Hz ขึ้นไป ซึ่งไป ซึ่งเป็นความถี่ที่มนุษย์ทั่วไปสามารถได้ยินได้ แม้ว่ามนุษย์เราจะไวต่อการรับรู้เสียงเป็นพิเศษที่ความถี่ 500-2000 Hz ก็ตามตัวอย่างของ Airborne Noise ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เสียงจากการใช้ลมเป่าทำความสะอาดชิ้นงาน เสียงการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เสียงดังจากท่อลำเลียงวัตถุดิบ เสียงดังจากพัดลม/โบลเวอร์ เสียงดังจากเครื่องบดย่อยวัตถุดิบเสียงดังจากระบบบำบัดมลพิษอากาศ เสียงดังจากปั๊มแรงดันสูง เป็นต้น

  การแก้ปัญหาของเสียง Airborne Noise จะทำได้ง่ายกว่าการแก้ปัญหาของเสียง Structure-Borne Noise เนื่องจากเสียงประเภท Airborne Noise จะมีความถี่กลางถึงความถี่สูง ทำให้เลือกใช้วิธีการลดเสียงได้ทั้งที่แหล่งกำเนิดเสียงและทางผ่านเสียง เช่น การปรับรอบพัดลมให้พ้นย่านความถี่เสียงรบกวน (Frequency Shift) การใส่ไซเลนเซอร์เพื่อลดเสียงท่อระบายอากาศ การทำห้องกันเสียงหรือผนังกันเสียงเครื่องจักร เป็นต้น

   Structure-Borne Noise จะอยู่ในช่วงความถี่ต่ำกว่า 50 Hz ลงไป และมนุษย์ทั่วไปจะรับรู้ได้ในความรู้สึกสั่นสะเทือน ถ้ามีความเข้มหรือพลังงานเสียงมากก็จะส่งผลให้เกิดอาการแน่นหน้าอก เครียดกระวนกระวาย ไม่มีสมาธิ และรบกวนการนอนหลับพักผ่อน เสียงประเภทนี้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการ ได้แก่ เสียงของหอหล่อเย็นหรือ Cooling Towers เสียงจากเครื่องกะเทาะเปลือกไม้ (Debarking) เสียงคอมเพรสเซอร์บางรุ่น เสียงหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีทั้ง 50-100 Hz เป็นต้น

  การแก้ปัญหาเสียง Structure-Borne Noise ต้องแก้ที่แหล่งกำเนิดเสียงเท่านั้น เช่น ลงไปหาสาเหตุและวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไร ชิ้นส่วนเครื่องจักร วิธีการติดตั้ง โครงสร้างรับน้ำหนัก หรือสาเหตุอื่น ๆ หากทำไม่ได้ต้องพิจารณาการตัดแยกความสั่นสะเทือน (Vibration Isolators) ก็สามารถช่วยได้