ความรู้ >> เมื่อจำเป็นต้องใช้แผ่นซับเสียงในพื้นที่ที่มีฝุ่นระเบิด
KNOWLEDGE
ความรู้

เมื่อจำเป็นต้องใช้แผ่นซับเสียงในพื้นที่ที่มีฝุ่นระเบิด

“เมื่อจำเป็นต้องใช้แผ่นซับเสียงในพื้นที่ที่มีฝุ่นระเบิด ต้องเลือกแผ่นซับเสียงชนิดไม่ลามไฟ ไม่เป็นเชื้อเพลิง ควรปิดผิวหน้าด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่อมฝุ่น ต้องทำความสะอาดพื้นที่ไม่ให้มีฝุ่นหมักหมม, ระวังอย่าให้มีความร้อนสะสมภายในพื้นที่ และไม่ควรให้มีงานซ่อมบำรุงที่ก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นที่ เพื่อให้การควบคุมเสียงและการลดเสียงดังมีประสิทธิภาพและป้องกันอันตรายจากฝุ่นระเบิดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ”

1. อะไรคือฝุ่นระเบิด

ฝุ่นระเบิด คือ ฝุ่นที่สามารถติดไฟและเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้ ซึ่ง NFPA 654National Fire Protection Association NFPA 654: Standard for the Prevention of fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solidsระบุว่าเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 420 ไมโครเมตร และมีความเข้มข้นอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ตัวอย่างของฝุ่นระเบิด ได้แก่ ฝุ่นแป้ง ฝุ่นไม้ ผงน้ำตาล ฝุ่นพลาสติก ฝุ่นยา ฝุ่นถ่านหิน และถ่านหิน ฝุ่นคาร์บอน ฝุ่นสารเคมี ผงอลูมิเนียม แมกนีเซียม สังกะสี เป็นต้น

2. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดฝุ่นระเบิด

ฝุ่น ออกซิเจน ประกายไฟ การผสมกันของฝุ่น ขอบเขตของฝุ่น

3. ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดฝุ่นระเบิดในประเทศไทย

โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ โรงงานครีมเทียม โรงงานข้าวโพดอบแห้ง

4. หลักสำคัญเมื่อต้องใช้แผ่นซับเสียงในพื้นที่ที่มีฝุ่นระเบิด

4.1) แผ่นซับเสียงต้องเป็นชนิดไม่ลามไฟ ไม่เป็นเชื้อเพลิง

4.2) ควรปิดผิวหน้าด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่อมฝุ่น

4.3) ต้องทำความสะอาดพื้นที่ไม่ให้มีฝุ่นหมักหมม

4.4) ระวังอย่าให้มีความร้อนสะสมภายในพื้นที่

4.5) ไม่ควรให้มีงานซ่อมบำรุงที่ก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นที่