ความรู้ >> เรื่องที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับม่านกันเสียง
KNOWLEDGE
ความรู้

เรื่องที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับม่านกันเสียง

“เรื่องที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับม่านกันเสียง ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงม่านกันเสียงอุตสาหกรรม ที่ผลิตจาก วัสดุที่มีคุณสมบัติในการกั้นเสียง เพื่อให้เสียงทะลุผ่านออกไปได้น้อยที่สุด ข้อดีม่านกันเสียงคือ รูดเก็บได้ ใช้กับงาน fine tune เช่น งานกันเสียงมอเตอร์/อุปกรณ์ที่ต้องระบายความร้อน ข้อจำกัดม่านกันเสียงที่มีคือ น้ำหนักมาก (ใหญ่ หนา หนัก) และมีความหนาขั้นต่ำ 6 mm ยิ่งต้องการกันเสียงมาก น้ำหนักต้องยิ่งมาก ไม่เหมาะกับใช้ในอาคารหรือบ้านพักอาศัย และม่านกันเสียงจะลดเสียงได้น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ลดเสียงแบบอื่น”

- สินค้ากันเสียงชนิดหนึ่งที่มีการสอบถามเข้ามาเรื่อย ๆ ก็คือ “ม่านกันเสียง”

- ผู้ที่สอบถามเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าอาคารชุดและบ้านพักอาศัย ความเข้าใจผิดที่ว่าคือ “ม่านกันเสียงลดเสียงได้ดี และรูดเก็บได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งราคาไม่น่าจะสูงมาก”

- มารู้จักส่วนประกอบของม่านกันเสียง จะประกอบด้วย ผ้าธรรมดา/ผ้ากันไฟ+ฉนวน/ยางกันเสียง

- ข้อดี รูดเก็บได้ ใช้กับงาน fine tune เช่น งานกันเสียงมอเตอร์/อุปกรณ์ที่ต้องระบายความร้อน หรืองานที่ใช้อุปกรณ์ลดเสียงอื่นไม่ได้

- ข้อจำกัด น้ำหนักมาก (ใหญ่ หนา หนัก) ความหนาขั้นต่ำ 6 mm ยิ่งต้องการกันเสียงมาก น้ำหนักต้องยิ่งมาก ไม่เหมาะกับใช้ในอาคารหรือบ้านพักอาศัย และลดเสียงได้น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ลดเสียงแบบอื่น