ความรู้ >> ลดความสั่นสะเทือนอย่างเดียว จะแก้ไขปัญหาเสียงดังได้หรือไม่
KNOWLEDGE
ความรู้

ลดความสั่นสะเทือนอย่างเดียว จะแก้ไขปัญหาเสียงดังได้หรือไม่

ลดความสั่นสะเทือนอย่างเดียว จะแก้ไขปัญหาเสียงดังได้หรือไม่ ก็ขอตอบว่าอาจจะได้ หากเสียงดังที่ได้ยินนั้นมาจากการสั่นสะเทือนเป็นหลัก (Vibration Induced Noise) แต่ถ้าเสียงดังที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากแหล่งกำเนิดเสียงอื่นที่ไม่ใช่การสั่นสะเทือนนั้นแต่เพียงอย่างเดียว (Airborne Noise) การแก้ไขความสั่นสะเทือนตรงบริเวณนั้นอย่างเดียว ก็จะไม่ช่วยให้เสียงรบกวนที่ได้ยินหายไป”

ลูกค้าสอบถามมาทางโทรศัพท์ว่า เครื่องทำความเย็นที่ติดตั้งในอาคารจำนวน 2 เครื่อง อยู่ที่ชั้น 2 และ ชั้น 3 มีความสั่นสะเทือนขณะทำงาน ซึ่งความสั่นสะเทือนดังกล่าวได้รบกวนพนักงานหลายคนที่ทำงานอยู่ในอาคารนั้น คำถามคือ ถ้าแก้เฉพาะปัญหาความสั่นสะเทือน โดยการใช้เฉพาะอุปกรณ์แยกความสั่นสะเทือน (Vibration Isolators) ติดตั้งที่ฐานเครื่อง ปัญหาเสียงดังรบกวนจะหมดไปหรือไม่ (ยังไม่สะดวกให้เข้าดูหน้างาน)

ขอตอบดังนี้

1) ถ้าเสียงรบกวนนั้นมาจากความสั่นสะเทือน หรือ Structure Borne Noise เป็นหลัก อาจจะหาย

2) แต่ถ้ามาจาก Airborne Noise (รวมถึง Reverberation) เป็นหลัก ความสั่นสะเทือนอาจจะหายไปแต่เสียงดังอาจจะยังสร้างความรำคาญอยู่