สินค้า >> แผ่นซับเสียง
Products
สินค้า

"แผ่นซับเสียง"

หนึ่งในวิธีการลดปัญหาเสียงรบกวนสำหรับพื้นที่โรงงานหรืออาคารสำนักงานคือการใช้ "แผ่นซับเสียง" มาช่วยลดเสียงก้องและเสียงสะท้อน หน้าที่หลักของแผ่นซับเสียงคือเปลี่ยนพลังงานเสียงที่มากระทบไปเป็นพลังงานความร้อน ทำให้ความเข้มเสียงในพื้นที่นั้นลดลง ปัจจุบันแผ่นซับเสียงสามารถผลิตขึ้นได้จากวัสดุหลายชนิด เช่น ใยแก้ว โปลีเอสเตอร์ วัสดุรีไซเคิลจำพวก PET ยางสังเคราะห์ เป็นต้น การเลือกใช้แผ่นซับเสียงนอกจากราคาแล้วยังต้องพิจารณาถึงค่า "สัมประสิทธิ์การซับเสียง" หรือ SAC: Sound Absorption Coefficient ซึ่งเป็นค่าที่บอกให้ทราบว่าวัสดุชนิดนั้นมีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงได้ดีเพียงใด แผ่นซับเสียงโดยทั่วไปเหมาะสำหรับการลดเสียงสะท้อนที่อยู่ในย่านความถี่สูงได้ดี (ความถี่ 1000 Hz ขึ้นไป)

เลือกใช้แผ่นซับเสียงของ NTi

เพราะการติดตั้งแผ่นซับเสียงมิได้มีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าสินค้า แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมเข้ามาด้วย เช่น ค่าบริการติดตั้ง ค่าวัสดุผนังเบา ค่านั่งร้าน รวมทั้งเวลาที่ต้องใช้ไปกับการควบคุมงานและรับมอบงานภายหลังการติดตั้ง ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากราคาของแผ่นซับเสียง เราจึงต้องเลือกใช้แผ่นซับเสียงที่ได้มาตรฐานทั้งน้ำหนักและประสิทธิภาพการดูดกลืนเสียง ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งแผ่นซับเสียงดำเนินการติดตั้งเพียงครั้งเดียวแล้วมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆเนื่องจากแผ่นซับเสียงชำรุดหรือหมดสภาพในการซับพลังงานเสียง ที่ NTi เรามีแผ่นซับเสียงให้เลือกใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพหน้างานและความต้องการของลูกค้า ทั้งแผ่นซับเสียงราคาประหยัด แผ่นซับเสียงรุ่นมาตรฐาน และแผ่นซับเสียงสำหรับห้องคลีนรูม

คุณสมบัติแผ่นซับเสียงของ NTi

 • ค่าสัมประสิทธิ์การลดเสียง NRC ไม่น้อยกว่า 0.80
 • มีความหนาให้เลือกใช้ตั้งแต่ 5mm - 50mm
 • มีให้เลือกทั้งแบบใยโพลีเอสเตอร์และใยแก้วความหนาแน่นสูง
 • เลือกใช้ได้ทั้งแบบแผ่นเปลือย แผ่นหุ้มผ้า และแผ่นหุ้มพลาสติค
 • น้ำหนักเบาสำหรับงานซับเสียง และน้ำหนักมากสำหรับงานกันเสียง
 • วัสดุกันลามไฟระดับ A1 fire classification certificate
 • สั่งรุ่นพิเศษสำหรับการใช้งานนอกอาคารได้ (weatherproof) 


ตัวอย่างประสิทธิภาพแผ่นซับเสียงของ NTi

การประยุกต์ใช้แผ่นซับเสียง

 • แผ่นซับเสียงสำหรับห้องประชุม (conference rooms)
 • แผ่นซับเสียงสำหรับใช้ร่วมกับผนังกันเสียง (noise barriers)
 • แผ่นซับเสียงสำหรับตู้ครอบเครื่องจักร (machine's enclosures)
 • แผ่นซับเสียงสำหรับลดเสียงสะท้อนในอาคาร (room reverberation)
 • แผ่นซับเสียงสำหรับห้องอัดและโฮมเทียเตอร์ (studio & home theater)
 • แผ่นซับเสียงสำหรับลดเสียงในพื้นที่โรงงาน (industrial noise absorption)

 

ข้อดีของแผ่นซับเสียง

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะสามารถซื้อไปติดตั้งเองได้
 • เหมาะสำหรับใช้แก้ปัญหาเสียงรบกวนที่ช่วงความถี่สูง
 • เลือกความหนาและความหนาแน่นของแผ่นซับเสียงได้
 • ใช้ลดเสียงก้องเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นในอาคารหรือพื้นที่ปิดได้ดี
 • มีให้เลือกทั้งแบบกรุในผนังและแบบติดตั้งสำหรับโชว์ความสวยงาม