สินค้า >> ห้องกันเสียง
Products
สินค้า

"ห้องกันเสียง"

เหมาะสำหรับการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดไม่ว่าจะเป็นเสียงจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เสียงจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การซ้อมดนตรี การปรับแต่งค่าในกล่อง ECU (การจูนเครื่องยนต์) เป็นต้น ห้องกันเสียงที่ออกแบบและติดตั้งได้ถูกต้องตามหลักอคูสติกและวิศวกรรมสามารถลดเสียงจากแหล่งกำเนิดได้ 10-30 dBA สำหรับรูปแบบของห้องกันเสียงนั้นจะมีทั้่งแบบสร้างในที่หรือพื้นที่เดิมที่มีผนังห้องอยู่แล้ว และแบบสร้างใหม่หรือประกอบขึ้นใหม่ทั้งห้องเป็นงานเฉพาะกิจ และสามารถแยกย่อยเป็น "ห้องกันเสียงแบบถอดได้" และ "ห้องกันเสียงทั่วไป" ที่สำคัญคือห้องกันเสียงสำหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนสะสมขณะทำงานจะต้องคำนวณเรื่องการระบายความร้อนหรือการถ่ายเทอากาศ (air change rate) นอกเหนือจากเรื่องระดับเสียงที่จะลดลงด้วย

เลือกใช้ห้องกันเสียงของ NTi

เสียงจากการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า หรือสถานประกอบการอื่นๆ อาจก่อให้เกิดทั้งปัญหาเสียงเกินค่ามาตรฐาน (ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน) และเสียงดังรบกวนที่กระทบกับผู้รับเสียงนอกโรงงาน (ด้านสิ่งแวดล้อม) หากแหล่งกำเนิดเสียงสามารถปิดคลุมได้ด้วยการใช้ห้องกันเสียง ปัญหาข้อร้องเรียนจากเสียงรบกวนดังกล่าวก็จะลดน้อยลงหรือหมดไป ทาง NTi จึงให้ความสำคัญและพิถีพิถันกับการออกแบบ ผลิตและติดตั้งห้องกันเสียงให้กับลูกค้าแต่ละราย การออกแบบห้องกันเสียงของทางบริษัทฯ จึงไม่ได้คำนึงถึงแค่ระดับเสียงที่ต้องลดลงภายหลังการติดตั้ง แต่ยังต้องคำนึงถึงระบบความปลอดภัยในด้านต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของห้องกันเสียง เช่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบจัดการความร้อนและระบายอากาศ เป็นต้น

คุณสมบัติห้องกันเสียงของ NTi

 • ลดเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักรได้ 10-30 dBA
 • แก้ปัญหาเสียงดังได้ทั้งย่านความถี่กลางและความถี่สูง
 • ออกแบบและติดตั้งเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้านของทางลูกค้า
 • คำนวณค่าการลดเสียงและความปลอดภัยโครงสร้างโดยวิศวกร
 • รับประกันระดับเสียงที่ลดลงด้วยตัวแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
 • มั่นใจได้เพราะเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการผลิต
 • ดำเนินการติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญและควบคุมงานโดย จป.หัวหน้างาน
 • รับประกันคุณภาพสินค้าและคุณภาพการติดตั้ง พร้อมบริการหลังการขาย


ตัวอย่างประสิทธิภาพห้องกันเสียงของ NTi

Frequency (Hz) 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Before 25 45 60 75 70 65 55
After 23 40 50 55 50 48 45

 

 

การประยุกต์ใช้ห้องกันเสียง

 • ห้องกันเสียงสำหรับพัดลมเติมอากาศ (root blowers)
 • ห้องกันเสียงสำหรับไฮดรอลิคปั๊ม (hydraulic pumps)
 • ห้องกันเสียงสำหรับเครื่องอัดอากาศ (air compressors)
 • ห้องกันเสียงสำหรับพัดลมทำความเย็น (fans & chillers)
 • ห้องกันเสียงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (diesel generators)
 • ห้องกันเสียงสำหรับพัดลมอุตสาหกรรม (centrifugal blowers)

 

ข้อดีของห้องกันเสียง

 • เป็นการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดโดยตรง
 • ลดเสียงได้มากกว่าการใช้ม่านกันเสียงหรือผนังกันเสียง
 • ไม่ต้องเปลี่ยน เคลื่อนย้าย หรือดัดแปลงแหล่งกำเนิดเสียง
 • ออกแบบให้ใช้วัสดุและโครงสร้างที่เหมาะสมกับลักษณะเสียงได้
 • แก้ปัญหาเสียงดังที่แหล่งกำเนิดได้ในย่านความถี่ต่ำถึงความถี่สูง