สินค้า >> แผ่นกันเสียงพร้อมใช้งาน Nisoline-EC
Products
สินค้า

แผ่นกันเสียงพร้อมใช้งาน "Nisoline-EC"

Nisoline-EC แผ่นกันเสียงพร้อมใช้งานตามขนาดที่ต้องการ ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลดเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม เลือกใช้วัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (SAC) สูงร่วมกับวัสดุที่มีค่าการลดทอนเสียง (STL) อย่างดีเยี่ยม ... เพราะเราเข้าใจเรื่องเสียงทำเรื่องยากให้ง่าย ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไป แผ่นกันเสียงสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ลดเสียงได้ 6-12 dBA (ขึ้นอยู่กับความถี่เสียงและพลังงานเสียง)

การนำไปใช้งาน | Applications

 • ลดเสียงพัดลมอุตสาหกรรม (Fan & Blower)
 • ลดเสียงพัดลมเติมอากาศ (Root blower)
 • ลดเสียงคอมเพรสเซอร์ (Compressor)
 • ลดเสียงเครื่องบดย่อย Crusher)
 • ลดเสียงโม่ (Pulverizer)
 • ลดเสียงปั๊มน้ำ (Water pump)
 • ลดเสียงวาล์ว (Valve)
 • ลดเสียงท่อลำเลียง (Transferred Pipe)
 • ลดเสียงท่อระเหยเย็น (Evaporative Pipe)

ขนาดมาตรฐานและน้ำหนัก

 • หนา 30 มม. น้ำหนักประมาณ 15 กก./ตรม.
 • หนา 55 มม. น้ำหนักประมาณ 20 กก./ตรม.


ผู้ใช้งาน | User

 • โรงงานที่มีระดับเสียงเกินค่ามาตรฐาน
 • แหล่งกำเนิดเสียงที่มีปัญหาเสียงรบกวนเกินกฎหมาย
 • สถานประกอบกิจการที่ต้องการแก้ปัญหาเสียงรบกวน