กรณีศึกษา >> เสียงรบกวนจากระบบจอดรถอัตโนมัติ
Case Study
กรณีศึกษา

เสียงรบกวนจากระบบจอดรถอัตโนมัติ

คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งมีปัญหาผู้อยู่อาศัยบางส่วนได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวนของระบบจอดรถอัตโนมัติ โดยผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กับช่องลิฟท์ยกรถ เสียงที่ได้รับการยืนยันว่ารบกวนมากคือเสียงหวีดแหลมจากมอเตอร์ที่เป็นต้นกำลังของลิฟท์ทั้งสองตัว และเนื่องจากระบบจอดรถอัตโนมัติถูกใช้งานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทำให้ผู้รับเสียงที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับยากหรือมีประสาทหูที่ไวต่อการได้ยิน ไม่สามารถนอนหลับได้ตามปกติ และไม่ว่าค่าระดับการรบกวนจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ถือเป็นเหตุรำคาญทางเสียงที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในอาคาร

ผู้ควบคุมมลพิษทางเสียงได้รับการติดต่อจากผู้ติดตั้งระบบจอดรถอัตโนมัติ ให้เข้าตรวจสอบปัญหาหน้างาน พบว่าขณะที่ลิฟท์ไม่ถูกใช้งานวัดระดับเสียงบริเวณมอเตอร์ได้ 50 dBA และเมื่อระบบลิฟท์ทำงานเพียงชุดเดียว วัดระดับเสียงได้ 82 dBA นอกจากนี้ยังพบว่าเกิดเสียงสะท้อนในบริเวณช่องลิฟท์เมื่อมอเตอร์ทำงานอีกด้วย การลดเสียงทำได้มากกว่า 2 แนวทาง แต่เพื่อให้การแก้ปัญหาทำได้ทันทีและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก การปิดคลุมมอเตอร์ด้วยวัสดุกันเสียงแบบมีช่องระบายความร้อน (natural air force) สามารถลดระดับเสียงได้สูงถึง 16 dBA ช่วยลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้นต่อผู้อาศัยในอาคารได้สำเร็จ