กรณีศึกษาของทางบริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด (NEWTECH INSULATION CO., LTD.)