ผลงาน >> แก้ปัญหาเสียงรบกวนจากแอร์ฮีทเตอร์
Portfolio
ผลงาน

ปัญหา

ผู้ได้รับผลกระทบเป็นพนักงานออฟฟิศแผนกหนึ่งที่นั่งอยู่ในห้องสำนักงานซึ่งอยู่ในพื้นที่การผลิต ได้รับความรำคาญจากการทำงานของแอร์ฮีทเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์หนึ่งของระบบการผลิตและลำเลียงวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้า โดยถูกติดตั้งอยู่ห่างจากห้องสำนักงานประมาณ 6 เมตร เสียงรบกวนที่ว่าเป็นเสียงดังแบบไม่ต่อเนื่องซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นระยะเมื่อแอร์ฮีทเตอร์ทำงาน แต่เกิดขึ้นหลายครั้งตลอดทั้งวัน ส่งผลให้พนักงานขาดสมาธิในการทำงาน ต้องใช้เสียงดังในการสนทนากัน และต้องตะเบ็งเสียงเมื่อมีการใช้โทรศัพท์ภายในห้องสำนักงาน ทำให้มีอาการเจ็บคอ หูอื้อ มีความอึดอัด และเกิดภาวะเครียดได้ง่ายกว่าปกติ ทางผู้ว่าจ้างต้องการให้ทำการลดเสียงที่แหล่งกำเนิดและไม่ต้องการให้มีการดัดแปลงใดๆภายในพื้นที่สำนักงาน ฝ่ายวิศวกรรมงานเสียงจึงได้นำข้อมูลเสียงมาวิเคราะห์แล้วพบว่า ปัญหาเสียงรบกวนนี้สามารถควบคุมได้โดยการติดตั้ง “acoustic jackets” หรือแจ็คเก็ตลดเสียงแบบถอดได้ให้กับแอร์ฮีทเตอร์

สาเหตุ

แอร์ฮีทเตอร์ที่อยู่ใกล้กับห้องสำนักงาน ส่งเสียงดังรบกวนทะลุเข้ามาภายในห้อง (single-source issue)

วิธีการปรับปรุง

เมื่อทาง NTi ได้รับการติดต่อให้เข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่ดังกล่าว พบว่าแอร์ฮีทเตอร์จะทำงานโดยการให้ลมร้อนเพื่อไล่ความชื้นแก่วัตถุดิบ ทำให้เกิดเสียงดังตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

ระดับเสียงก่อนปรับปรุง วัดที่แหล่งกำเนิดเสียง วัดในสำนักงาน
แอร์ฮีทเตอร์ทำงาน (dBA) 97.0 73.5
แอร์ฮีทเตอร์ไม่ทำงาน (dBA) 77.4 58.1
ระดับเสียงเพิ่มขึ้น (dBA) 19.6 15.4

หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ ทำการวัดเสียงอีกครั้งพบว่าระดับเสียงเป็นไปดังตารางต่อไปนี้

ระดับเสียงแอร์ฮีทเตอร์ วัดที่แหล่งกำเนิดเสียง วัดในสำนักงาน
ไม่มี acoustic jackets (dBA) 97.0 73.5
มี acoustic jackets (dBA) 83.7 62.1
ระดับเสียงลดลง (dBA) 13.3 11.4

ผลการปรับปรุง

หลังจากที่ทำการลดเสียงแอร์ฮีทเตอร์โดยการติดตั้ง “acoustic jackets” พบว่าระดับเสียงที่แหล่งกำเนิดลดลงไป 13.3 dBA และระดับเสียงรบกวนภายในห้องสำนักงานลดลงไป 11.4 dBA หรือระดับเสียงในห้องสำนักงานขณะที่แอร์ฮีทเตอร์ทำงานเพิ่มขึ้นมาเพียง 4.0 dBA (เมื่อเทียบกับเสียงขณะที่แอร์ฮีทเตอร์ไม่ทำงาน) การปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้พนักงานในห้องสำนักงานใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่ต้องตะโกนหรือใช้เสียงดังในการทำงานอีกต่อไป