ผลงาน >> แก้ปัญหาเสียงรบกวนโรงงานน้ำแข็งซอง
Portfolio
ผลงาน

ปัญหา

โรงงานผลิตน้ำแข็งซองแห่งหนึ่งได้รับการร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวนจากชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้านหลังของโรงงาน โดยเสียงรบกวนจะได้ยินชัดเจนมากขึ้นช่วงเวลากลางคืนที่ชาวบ้านต้องนอนหลับพักผ่อน ซึ่งทางโรงงานแจ้งว่าเสียงรบกวนดังกล่าวคือเสียงขณะที่แอมโมเนียคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบทำงาน ที่สำคัญคือคอมเพรสเซอร์ซึ่งทำงานเกือบตลอด 24 ชั่วโมง ถูกติดตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านหลังสุดของอาคารผลิตน้ำแข็งซอง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ห่างจากหมู่บ้านเพียง 6 เมตร

สาเหตุ

ที่มาของเสียงรบกวนหลักเกิดจากเสียงการทำงานของเครื่องแอมโมเนียคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (direct sound) จำนวน 2 เครื่อง ที่มีระยะห่างกันประมาณ 8 เมตร ในพื้นที่ห้องขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร และเสียงสะท้อน (reverberation) ที่เกิดขึ้นจากผนังและพื้นของอาคาร เมื่อทำการตรวจวัดเสียงในอาคารขณะที่คอมเพรสเซอร์ทำงานพบว่า ระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ 86-90 dBA และเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนอีกทั้งมีเวลาในการเก็บข้อมูลจำกัด ทำให้ไม่สามารถวัดค่าระดับการรบกวนยามวิกาลที่บ้านผู้รับผลกระทบในหมู่บ้านได้

ผลการปรับปรุง

  • ระดับเสียงเฉลี่ยในพื้นที่ห้องคอมเพรสเซอร์จาก 86-90 dBA ลดลงเหลือ 78-82 dBA
  • พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ไม่ต้องสวมที่ครอบหูและไม่ต้องตะโกนคุยกันอีกต่อไป
  • ค่าระดับการรบกวนที่หมู่บ้านภายหลังการปรับปรุง ไม่เกิน 10 dBA ตามที่กฎหมายกำหนด

แนวทางการปรับปรุง

  • โรงงานมีโครงการย้ายตำแหน่งคอมเพรสเซอร์ แต่ต้องทำการลดเสียงแบบชั่วคราว
  • ทาง NTi เสนอห้องกันเสียงแบบถอดย้ายได้พร้อมระบบระบายความร้อน
  • จัดทำแผนที่ความถี่เสียง (frequencies contour) ภายในพื้นที่ห้องคอมเพรสเซอร์
  • วิเคราะห์ลักษณะความถี่ (waveform analysis) ก่อนเลือกประเภทของวัสดุกันเสียง
  • คำนวณหาค่าการลดลงของเสียงภายหลังการติดตั้งห้องกันเสียงแบบถอดย้ายได้
  • ดำเนินการติดตั้งห้องกันเสียงทั้งสองจุด จากนั้นจัดทำแผนที่ความถี่เสียงหลังปรับปรุง