ผลงาน >> แก้ปัญหาเสียงรบกวนโรงงานน้ำแข็งหลอด
Portfolio
ผลงาน

ปัญหา

ผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงรบกวนเป็นบ้านสองชั้นตั้งอยู่ในที่ดินประมาณ 80 ตารางวา โดยมีพื้นที่หลังบ้านติดกับรั้วของโรงงานผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค (น้ำแข็งหลอด) ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านทุกคนได้รับเสียงรบกวนจากเครื่องจักรและกระบวนการผลิตในโรงงานน้ำแข็งทั้งกลางวันและกลางคืน ทำให้ไม่สามารถพักผ่อนนอนหลับได้เหมือนปกติ จนเกิดความเครียดสะสมถึงขั้นต้องไปร้องเรียนเหตุรำคาญจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจวัดระดับเสียงพบว่า ค่าระดับการรบกวนยามวิกาลอยู่ที่ 22 dBA

สาเหตุ

เมื่อเข้าสำรวจในอาคารส่วนผลิตของโรงงานน้ำแข็งหลอดพบว่าแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนหลัก คือ เครื่องอัดแอมโมเนีย (ammonia compressor) เครื่องทำน้ำแข็งหลอดพร้อมตัดก้อน (freezer) และวาล์วควบคุมสารทำความเย็น (expansion valves) แม้ว่าทางโรงงานจะพยายามกันเสียงทะลุผ่านตัวอาคารด้วยผนังห้องเย็นและการพ่นโฟมเพื่อช่วยลดเสียงสะท้อนตามจุดต่างๆแล้ว ยังพบว่าระดับเสียงเฉลี่ยในอาคารเมื่อเครื่องจักรทำงานอยู่ที่ 92 dBA (min 89 ; max 98) สำหรับนอกอาคารวัดริมรั้วโรงงานได้ระดับเสียงเฉลี่ย 65 dBA

วิธีการปรับปรุง

  • เก็บข้อมูลเสียงที่ดังต่อเนื่องจากแหล่งกำเนิด เช่น เครื่องอัดแอมโมเนีย
  • เก็บข้อมูลเสียงที่ดังไม่ต่อเนื่อง เสียงกระแทก เช่น เครื่องทำและตัดน้ำแข็ง
  • วัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงเฉลี่ย ขณะที่เครื่องจักรทำงานและไม่ทำงาน
  • เชื่อมโยงข้อมูลเสียงทั้งหมดเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการทำ waveform analysis
  • ออกแบบและติดตั้งผนังกันเสียง ก่อนทำการวัดเสียงเปรียบเทียบ ก่อน-หลัง การปรับปรุง

ผลการปรับปรุง

  • ระดับเสียงเฉลี่ยในพื้นที่วางเครื่องจักร ลดลงจาก 92 dBA เหลือ 75 dBA
  • เมื่อเครื่องจักรทำงาน ค่าระดับการรบกวนจากเดิม 22 dBA ลดลงเหลือ 8 dBA
  • โรงงานน้ำแข็งหลอดสามารถกลับมาผลิตได้ตามปกติ โดยไม่ถูกร้องเรียนอีกต่อไป
  • เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตทุกรายการภายใต้ระบบลดเสียงทำงานได้ตามปกติ
  • พนักงานที่ควบคุมเครื่องจักรและซ่อมบำรุง ไม่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงอีกต่อไป