สินค้า >> ไซเลนเซอร์
Products
สินค้า

Silencers

ปลายทางของท่อระบายอากาศเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน และทำให้สถานประกอบกิจการถูกร้องเรียน เสียงลมหรือแก๊สจากปลายปล่องระบายอากาศ (aerodynamic sources/ gaseous fluids) มีทางแก้ไม่กี่วิธี หนึ่งในนั้นคือการแก้ปัญหาโดยการใช้ไซเลนเซอร์หรือหม้อพักท่อไอเสียในการควบคุมเสียง  NTi ให้บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งไซเลนเซอร์ ตามลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน้างาน โดยการคำนวณขั้นพื้นฐานจากแหล่งกำเนิดเสียง (sources) ความเร็วรอบ (rpm) ความดันในระบบ (process pressures) รวมถึงระดับความดังเสียง (noise level) และความถี่เสียง (frequencies)

 

ประเภทของไซเลนเซอร์ | Basic Types of Silencers

 1. Reactive Silencers (แบบไม่มีฉนวนด้านใน)
 2. Absorptive Silencers (แบบมีฉนวนด้านใน)
 3. Active Silencers (แบบใช้สัญญาณทางไฟฟ้า)

 

การนำไปใช้งาน | Applications

 • ไซเลนเซอร์สำหรับท่อไอเสียเครื่องยนต์ (gas/ diesel engines)
 • ไซเลนเซอร์สำหรับเทอร์ไบน์ (gas/ steam turbines)
 • ไซเลนเซอร์สำหรับพัดลมอุตสาหกรรม (fans/ blowers)
 • ไซเลนเซอร์สำหรับเครื่องอัดอากาศ (air compressors)
 • ไซเลนเซอร์สำหรับปั๊มสูญญากาศ (vacuum pumps)
 • ไซเลนเซอร์สำหรับโบลว์ดาวน์ (blowdowns)
 • ไซเลนเซอร์สำหรับระบายอากาศ (vents)
 

จุดเด่น | Features

 • ลดเสียงได้ 15-35 dBA (แล้วแต่รุ่นและขนาด)
 • ออกแบบเฉพาะรุ่นตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน
 • ความดันลดในระบบต่ำ (low pressure drop)
 • เสียงออกรอบตัวไซเลนเซอร์ต่ำ (low Self Noise)
 • มีวัสดุให้เลือกหลายรุ่นตามงบประมาณที่จัดสรรไว้
 • พร้อมบริการออกแบบ ติดตั้ง และตรวจวัดระดับเสียง

 

คำแนะนำเบื้องต้น | Quick Guides

 • เลือกวัสดุให้ตรงกับสภาพแวดล้อมใช้งาน
 • เลือกตำแหน่งติดตั้งให้ใกล้กับแหล่งกำเนิดเสียงมากที่สุด
 • กรณีมีแหล่งกำเนิดเสียงอื่น ต้องลดเสียงเหล่านั้นด้วยเช่นกัน
 • ออกแบบค่า TL ไซเลนซอร์ เพิ่มจากที่ต้องการไปอีก 6-10 dB
 • ความเร็วผ่านด้านในไซเลนเซอร์ไม่ควรเกินกว่า 38 m/s

 

วัสดุที่มีให้เลือก | Available Materials

 • เหล็กทำสีแบบพ่นหรือทา
 • เหล็กทำสีพ่นพร้อมอบ
 • เหล็กสแตนเลส

 

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับออกแบบ | Design Parameters

 • ประเภทของอากาศหรือก๊าซภายใน
 • ปริมาตรอากาศที่รองรับ (CFM)
 • ข้อกำหนดของความดันลดที่ยอมรับได้
 • ความดังเสียง/ ความถี่เสียง
 • ขนาดของตัวไซเลนเซอร์และตำแหน่งที่จะติดตั้ง