ความรู้ >> ตู้ลดเสียง...ครอบเข้าไปไม่ต้องสนใจความร้อน
KNOWLEDGE
ความรู้

ตู้ลดเสียง...ครอบเข้าไปไม่ต้องสนใจความร้อน

ตู้ลดเสียง...ครอบเข้าไปไม่ต้องสนใจความร้อน นอกจากการจัดการปัญหาเรื่องเสียงแล้ว เราควรคำนึงถึงในเรื่องการออกแบบและการจัดการปัญหาด้านความร้อนที่จะตามมาด้วย ผลเสียของความร้อนสะสมภายในตู้ลดเสียงที่ไม่มีการจัดการความร้อน อาจทำให้เครื่องจักรมีปัญหา ทำงานได้ประสิทธิภาพลดลง อุปกรณ์บางอย่างเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ทำให้ส่งผลเสียต่อกระบวนการทำงาน เพราะฉะนั้นตู้ครอบลดเสียงที่ดีต้องมีการออกแบบให้ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพการลดเสียงและการจัดการความร้อน

1) ผู้รับเหมาโทรมาปรึกษาเรื่องทำตู้ครอบ Hydraulic pumps/ motors

2) วาดแบบคร่าวๆ มาให้ดู พร้อมบอกความต้องการ

3) ที่น่าตกใจคือตู้ครอบที่ออกแบบมาให้ดู ปิดทึบหมด ไม่มีการออกแบบเรื่องการจัดการความร้อน

4) NTi พยายามอธิบาย คำตอบที่ได้มาคือทำไปก่อน ปัญหาความร้อนไว้แก้อีกทีตอนผู้ใช้งานมีปัญหา

5) ผลเสียของความร้อนสะสมภายในตู้ลดเสียงที่ไม่มีการจัดการความร้อน

- มอเตอร์และชิ้นส่วนเครื่องจักรมีอายุสั้น

- ต้องอัดจาระบี หรือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ถี่ขึ้น

- มอเตอร์ทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลง แต่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

- ความร้อนสะสมอาจทำให้ระบบไฟฟ้าภายในตู้ลัดวงจร เกิดอัคคีภัยได้

- สร้างความไม่ปลอดภัยในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (ความร้อนลวก)